Raport bieżący nr 41/2019

Przelanie na rachunek komornika kwoty zabezpieczenia roszczenia na rzecz Orlen Projekt S.A.