Raport bieżący nr 4/2024

Dokonanie odpisu aktualizacyjnego oraz informacja na temat szacunkowych wyników finansowych Spółki za rok 2023.