Raport bieżący nr 4/2017

Warunkowa rejestracja akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.