Raport bieżący nr 4/2016

Szacunki wyników spółki POLWAX S.A. za rok ubiegły