Raport bieżący nr 4/2014

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu