Raport bieżący nr 39/2019

Informacja i stanowisko Spółki w przedmiocie podjętych czynności zabezpieczających na rzecz Orlen Projekt S.A.