Raport bieżący nr 37/2019

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.