Raport bieżący nr 33/2019

Szacunki wyników finansowych spółki POLWAX S.A. za pierwszy kwartał 2019 roku.