Raport bieżący nr 31/2017

Uzgodnienie istotnych warunków dla zawarcia kontraktu na rok 2018.