Raport bieżący nr 3/2022

Wpływ sytuacji polityczno-gospodarczej na terytorium Ukrainy na działalność Spółki.