Raport bieżący nr 3/2018

Szacunki wyników spółki POLWAX S.A. za rok ubiegły.