Raport bieżący nr 3/2016

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki