Raport bieżący nr 29/2019

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 kwietnia 2019 roku kontynuującym obrady z dnia 25 marca 2019 roku.