Raport bieżący nr 29/2017

Zdarzenie jednorazowe mające wpływ na wynik finansowy Spółki za 2017 rok – dezinwestycja magazynu wyrobów gotowych