Raport bieżący nr 28/2023

Umowa na dostawę gaczy parafinowych w roku 2024.