Raport bieżący nr 28/2019

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 23 kwietnia 2019 roku kontynuującego obrady z dnia 25 marca 2019 roku oraz uchwały poddane pod głosowanie, a które nie zostały podjęte.