Raport bieżący nr 27/2014

Wybór biegłego rewidenta