Raport bieżący nr 26/2023

Ogłoszenie przez Sąd Okręgowy w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy wyroku w sprawie z powództwa Orlen Projekt S.A. prowadzonej pod sygnaturą akt VI GC 201/19 dotyczącej Inwestycji FUTURE.