Raport bieżący nr 26/2019

Wpływ kwoty z tytułu Gwarancji Dobrego Wykonania Umowy na konto Polwax S.A.