Raport bieżący nr 26/2016

Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki dokonanej przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze.