Raport bieżący nr 24/2019

Obciążenie ORLEN Projekt S.A. karami umownymi w związku z odstąpieniem od Umowy przez Spółkę i naruszeniami postanowień Umowy przez ORLEN Projekt S.A.