Raport bieżący nr 24/2016

Decyzja o rozpoczęciu inwestycji strategicznej oraz podpisanie umowy kredytowej na współfinansowanie inwestycji strategicznej