Raport bieżący nr 24/2014

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki