Raport bieżący nr 23/2019

Opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2018.