Raport bieżący nr 23/2016

Zawarcie aneksu do umowy kredytowej ze spółką ING Bank Śląski S.A.