Raport bieżący nr 23/2014

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki