Raport bieżący nr 22/2019

Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2018.