Raport bieżący nr 22/2016

Powołanie Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.