Raport bieżący nr 21/2023

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 28 września 2023 roku.