Raport bieżacy nr 20/2019

Drugie oświadczenie o odstąpieniu od umowy przez  ORLEN Projekt S.A.