Raport bieżący nr 20/2016

Podpisanie umowy znaczącej.