Raport bieżący nr 2/2024

Decyzja Spółki o wniesieniu apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie, VI Wydział Gospodarczy w sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt VI GC 84/20.