Raport bieżący nr 2/2019

Powołanie Prezesa Zarządu Spółki Polwax S.A.