Raport bieżący nr 2/2017

Uzgodnienie istotnych warunków dla zawarcia kontraktu na rok 2017.