Raport bieżący nr 2/2014

Rejestracja akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.