Raport bieżący nr 19/2016

Rejestracja przez sąd zmiany wysokości w kapitale zakładowym Spółki.