Raport bieżący nr 18/2019

Odstąpienie przez Polwax S.A. od zawartej z ORLEN Projekt S.A. Umowy z dnia 7 kwietnia 2017 roku na realizację Inwestycji pod nazwą: „Budowa i uruchomienie instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi dla Spółki POLWAX S.A.” – ujawnienie opóźnionej informacji poufnej.