Raport bieżący nr 18/2014

Objęcie akcji w ramach kapitału warunkowego – realizacja programu opcji menadżerskich.