Raport bieżący nr 17/2019

Nieskuteczność oświadczenia ORLEN Projekt S.A. o odstąpieniu od Umowy