Raport bieżący nr 17/2018

Szacunki wyników spółki POLWAX S.A. za pierwsze półrocze 2018r.