Raport bieżący nr 17/2014

Obroty handlowe o wartości umowy znaczącej.