Raport bieżący nr 16/2023

Rejestracja przez sąd zmian w Statucie Polwax S.A.