Raport bieżący nr 16/2021

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Polwax S.A.