Raport bieżący nr 16/2019

Wezwanie ORLEN Projekt S.A. do złożenia oryginałów dokumentów niezbędnych dla dokonania płatności faktur oraz usunięcia i zaprzestania naruszeń postanowień Umowy dotyczącej Inwestycji FUTURE, oświadczenie ORLEN Projekt S.A. o wstrzymaniu się z dalszym wykonywaniem robót budowlanych i odstąpieniu od Umowy.