Raport bieżący nr 16/2016

Objęcie akcji w ramach kapitału warunkowego – realizacja programu opcji menadżerskich.