Raport bieżący nr 16/2014

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki