Raport bieżący nr 15/2022

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 24 listopada 2022 roku.