Raport bieżący nr 15/2016

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki