Raport bieżący nr 14/2023

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 24 maja 2023 roku.