Raport bieżący nr 14/2014

Zakończenie Oferty Publicznej akcji serii B oraz C spółki Polwax S.A.